Leasing / Hyra

S venska Investerings Institutet (SII) erbjuder förmånliga lösningar för både traditionell leasing som för hyra. Genom att välja leasing eller hyra skapas ett förmånligt sätt att anskaffa utrustning utan att kapital binds eller bankmässiga säkerheter behöver utnyttjas.Företaget kan anskaffa önskvärd utrustning utan att låsa upp rörelsekapital eller sitt kreditutrymme hos bank. Den finansierade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen, vanligen krävs det ej heller några kompletterande säkerheter. Hyres- och leasingtiden anpassas till utrustningens ekonomiska livslängd, vanligen varierande mellan 3-5 år. Kunden får en kostnad som är avdragsgill och enkel att budgetera.

Fördelar för det säljande företaget att erbjuda finansiering.
Att erbjuda flexibla och enkla finansieringslösningar kan ge flera fördelar för det säljande företaget.

 • Merförsäljning. Flexibla finansieringsupplägg skapar möjligheter till merförsäljning och ökad konkurrenskraft.
 • Minskad kreditrisk. Utrustningen finansieras, något som innebär att finanspartnern står hela kreditrisken. En fördel för det säljande företaget som innebär säkra intäkter även i osäkra tider.
 • Förbättrad likviditet. Med snabba kreditbesked, effektiv hanläggning och snabb utbetalning kan likviditeten förbättras jämfört mot traditionell försäljning mot faktura.
 • Minskad administration. Med en partner som har snabb service, effektiv handläggning skapas möjligheter till minskad administration.
 • Förbättrad konkurrensförmåga. Genom att välja en aktiv partner med lång erfarenhet, genomtänkta finanslösningar kan konkurrenskraften ökas mot företagets konkurrenter.
 • Förbättrad kundkontroll. Med bättre kontroll över den egna kundstocken, när kundernas finansieringar löper ut, kan det säljande företaget effektivt erbjuda nya produkter.
V i erbjuder också, tillsammans med vår Bankpartner, säljande företag som vill erbjuda leasing- och hyreslösningar mycket fördelaktiga villkor. Med flexibla upplägg, konkurrenskraftiga vilkor, möjligheter till uppkoppling mot onlinetjänster i våra datasystem ger vi det säljande företaget ett kraftfullt försäljningsverktyg.
Genom att erbjuda slagkraftiga finansieringstjänster bidrar vi till att ta er affärsverksamhet och konkurrenskraft till nya nivåer.

Fördelar för hyres- och leasingtagare
För företagaren kan det finnas stora fördelar att använda leasing- och hyreslösningar, inte minst jämfört mot att belasta företagets egna rörelsekapital eller utnyttja checkkrediter.

 • Enklare budgetering. Genom att veta vad kostnaden är, månad för månad görs budgeteringsarbetet betydligt enklare.
 • Månadskostnaden avdragsgill. Då månadskostnaden/hyran är avdragsgill  medges fullständiga avdragsmöjligheter. Dessutom återfås 50% av mervärdesskatten vid leasing av personbil, vilket ej erhålls vid kontantköp eller avbetalning.
 • Inget behov av kompletterade säkerhet. Kompletterande säkerheter eller borgensförbindelser krävs normalt inte, då den finansierade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen.
 • Binder ej upp kapital eller säkerheter. En finansiering binder varken upp rörelsekapital eller bankmässigt kreditutrymme.
 • Frigör kapital till företagets verksamhet. Med en finansieringslösning frigörs rörelsekapitalet som därför kan användas i företagets verksamhet.
 • Valfrihet. Vid avtalstidens slut kan utrustningen förmånligt köpas loss, lämnas tillbaka (vid hyra) eller fortsatt re-finansieras.
 • Påverkar ej balansräkningen. En leasing påverkar endast resultaträkningen då utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.
 • Utrustning när den behövs i verksamheten. Genom en finansieringslösning kan företaget skaffa utrustningen när den behövs för verksamheten, inte när saldot på bankkontot gör att den kan köpas.
Svenska Investerings Institutet (SII) erbjuder mycket fördelaktiga villkor.

Med konkurrenskraftiga tariffer, flexibilitet, snabba besked, serviceinriktad handläggning erbjuds finansieringslösningar som förenklar och skapar kostnadsfördelar för kunden.
Scroll to Top