S venska Investerings Institutet (SII) är ett modernt finansföretag i tiden. Vi har mycket lång och professionell erfarenhet av optimala finansierings-lösningar, kreditupplysningar, inkasso och därmed tillhörande juridik. Vi finansierar såväl små som stora företag och privatpersoner. Ofta sker finansieringen i samarbete med våra svenska bankpartners. vilket tillsammans med vår höga kreditrating, borgar för trygghet. Vi har alltid dig som kund i fokus Vi vet hur viktigt det är med snabba och korrekta kreditbesked. Denna höga servicenivå hoppas vi skall bidra till långsiktiga och ömsesidigt trevliga samarbeten. Inom SII arbetar vi med leasing och hyra av de flesta produkter. Vi arbetar både mot leverantörer och slutkunder. Vi är vana vid att skräddarsy olika leasing- och hyresupplägg. I vårt dotterbolag Factoringpoolen erbjuder vi Dig kompletta och dagsfärska kreditupplysningar till mycket förmånliga priser. Vår informationstjänst sträcker sig även utanför Sveriges gränser. I vårt dotterbolag  jobbar vi med fakturaköp och fakturabelåning. Vi betalar fakturorna inom 24 timmar och övertar hela kreditrisken vid utebliven betalning. Vår stora ambition är att ett samarbete med oss skall förbättra Ditt företags likviditet, skapa merförsäljning, minimera kreditförlusterna och erbjuda bästa tänkbara service, i ett för bägge parter trevligt affärsförhållande.

Tryggt och säkert !

 
Scroll to Top