Juridiska tjänster

V  åra erfarna jurister utför samma arbete som advokatbyråer, till en lägre kostnad. Vi arbetar mycket med tvistiga fordringar, men vi åtar oss alla slags företagsjuridiska ärenden från våra klienter.

Exempel på våra verksamhetsområden är:

  • Affärsjuridik - allmän företagsjuridik
  • Fordringsrätt
  • Köprätt
  • Obeståndsrätt
  • Skadeståndsrätt
  • Hyresrätt
  • Bolagsrätt - extern bolagsjurist
  • Konkurshantering
  • Civilprocesser
  • Tvister och skiljeförfarande
Vi ger personlig service och klienten kan åtnjuta en kostnadseffektiv verksamhet, vilket ger klienten ett mervärde. Vi är prövade och godkända via Försäkringsbolagens Prövningsförfarande, varför klientens rättsskyddsförsäkring kan användas i de flesta fall, vid en tvist.

Kostnadsfri rådgivning per telefon eller mail - vi finns således alltid på "armlängds" avstånd

Direktkontakt: juridik@sii.se tel. 08-122 074 58
Scroll to Top